Gewasbescherming

CONTACT

Loonwerk: gewasbescherming

Gewasbescherming met oog voor mens en milieu

 

Gewasbescherming is nauwkeurig werk waar veiligheid voor mens en milieu centraal staat. Je gebruikt immers bestrijdingsmiddelen voor het tegengaan van ziektes en onkruid. Die middelen moeten dus in de juiste doses worden toegepast en exact worden verspreid over het gewas met zo weinig mogelijk restvloeistof.

Van den Bosch Agro Grond Transport BV weet exact hoe hiermee om te gaan. We gebruiken een computergestuurde veldspuit op gps en hebben ruime kennis van de toegestane bestrijdingsmiddelen op onder andere maïs, gras, bieten en graansoorten. Bovendien zijn we perfect op de hoogte van geldende wet- en regelgeving en bezitten we spuitlicenties. Komt het toch voor dat meer specifieke informatie vereist is, dan doen we een beroep op onze adviseur.

CONTACT

CONTACT

Van den Bosch Agro Grond Transport BV

 

Adres

Heldersestraat 6

5688 NE Oirschot
Telefoon

0499 - 572 882
Mail
info@vdboschbv.nl

© Van den Bosch Agro Grond Transport BV  | WEBDESIGN OIRSCHOT: KarinVerbruggen.nl

2018

Loonwerk: gewasbescherming

Loonwerk: gewasbescherming

Loonwerk: gewasbescherming

Loonwerk: gewasbescherming

Loonwerk: gewasbescherming

Loonwerk: gewasbescherming